Add TAGS to your laws to easily locate them or to build your SYLLABUS.
Please SIGN IN to use this feature.
http://lawyerly.ph/laws/view/l1b90
[REPUBLIC ACT NO. 6814, (1989-12-18)](http://lawyerly.ph/laws/view/l1b90)
{law:l1b90}
Highlight important law provisions.
Please SIGN IN to use this feature.


[ REPUBLIC ACT NO. 6814, December 18, 1989 ]

ISANG BATAS NA NAGBABAGO NG PANGALAN NG MABABANG PAARALAN NG VILLA NORTE SA BAYAN NG ALABAT, LALAWIGAN NG QUEZON, SA PANGALANG MABABANG PAARALANG CIPRIANO B. ENCARNADODapat pagtibayin ng Senado at ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas na ngayon ay nagpupulong:

SEKSYON 1. Ang pangalan ng Mababang Paaralan ng Villa Norte sa Bayan ng Alabat, Lalawigan ng Quezon, ay sa ngayon binabago sa pangalang Cipriano B. Encarnado at panimula ngayon ay makikilala at tatawaging Mababang Paaralang Cipriano B. Encarnado (Cipriano B. Encarnado Elementary School).

SEC. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved,

(Sgd.) JOVITO R. SALONGA (Sgd.) RAMON V. MITRA
President of the Senate Speaker of the House of Representatives

This Act which originated in the House of Representatives was finally passed by the House of Representatives and the Senate on June 5, 1989 and September 22, 1989, respectively.

(Sgd.) EDWIN P. ACOBA (Sgd.) QUIRINO D. ABAD SANTOS, JR.
Secretary of the Senate Secretary of the House of Representatives
 
Approved: December 18, 1989

(Sgd.) CORAZON C. AQUINO
President of the Philippines

tags